Cena prekladu závisí od:
  • počtu normostrán (1 normostrana je 1800 znakov), 
  • typu prekladu (úradný, neúradný preklad),
  • jazyka prekladu
           (rozsah zdrojového textu je orientačný)

Váš dopyt na cenovú ponuku možete konzulotovať telefonicky, mailom alebo kontaktným formulárom nižšie.